รายละเอียดรถ

ทะเบียน กค6382 จังหวัด อำนาจเจริญ
หมายเลขรถ - สถานะ ปกติ
ประเภทรถ รถเฉพาะกิจ(พยาบาล) ยี่ห้อ Toyota
เชื้อเพลิง ดีเซล สี ขาว
รุ่น Commuter
เลขเครื่อง 1KD-U868629 เลขตัวถัง MMKST22P805111611
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่รับเข้า 26 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่จดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 542 ทะเบียนหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 542
วันทำ พ.ร.บ. 30 พฤศจิกายน 542 พ.ร.บ. หมดอายุ 30 พฤศจิกายน 542
วันทำประกันภัย 30 พฤศจิกายน 542 ประกันภัยหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 542
บริษัทประกันภัย
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ