รายละเอียดรถ

ทะเบียน นข1083 จังหวัด อำนาจเจริญ
หมายเลขรถ - สถานะ ปกติ
ประเภทรถ รถเฉพาะกิจ(พยาบาล) ยี่ห้อ Toyota
เชื้อเพลิง ดีเซล สี ขาว
รุ่น Commuter
เลขเครื่อง 2KD-5083991 เลขตัวถัง ๋JTFSS22P900076459
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 09 พฤษภาคม 2554 วันที่รับเข้า 09 พฤษภาคม 2554
วันที่จดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 542 ทะเบียนหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 542
วันทำ พ.ร.บ. 30 พฤศจิกายน 542 พ.ร.บ. หมดอายุ 30 พฤศจิกายน 542
วันทำประกันภัย 30 พฤศจิกายน 542 ประกันภัยหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 542
บริษัทประกันภัย
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ