-:- :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลหัวตะพาน :: -:-

ประวัติความเป็นมา

          หัวตะพานได้ยกฐานะเป็นอำเภอหัวตะพาน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 อยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 40 กิโลเมตร เส้นทางเข้าสู่จังหวัดได้ 2 ทางคือผ่านถนนหมายเลข 2112 เชื่อมต่อถนนชยางกูร และเชื่อมต่อถนนอรุณประเสริฐ มีพื้นที่ประมาณ 540 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 337,500 ไร่ ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ทำนาได้ปีละ 1 ครั้งตามฤดูกาล อาศัยแหล่งน้ำจากหนองสามขาและลำเซบายที่ไหลผ่านตำบลต่างๆ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ต่อเขต อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ต่อเขต อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ต่อเขต อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ต่อเขต อำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร