-:- :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลหัวตะพาน :: -:-

วิสัยทัศน์

???????????????

พันธกิจ

1. ??????????
2. ??????????
3. ???????????

ค่านิยม

????????
>>>>>>>>

วัฒนธรรมองค์กร

ทักทายเมื่อพบหน้า
ปิยวาจากับทุกคน
ทำตนให้เป็นประโยชน์
ไม่กล่าวโทษเพื่อนร่วมงาน
ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว

เข็มมุ่ง

1. >>>>>>>>>>>>>>>
2. >>>>>>>>>>>>>>>
3. >>>>>>>>>>>>>>>
4. >>>>>>>>>>>>>>>