รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุมสิริพัฒน์

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอกชั้น 2

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ